100 công cụ SEO hữu ích miễn phí bạn cần nên biết – Phần 5

Tiếp nối 100 công cụ SEO hữu ích miễn phí bạn cần nên biết – Phần 4 thì hôm nay SEOMOA sẽ giới thiệu cho các bạn phần tiếp theo liên quan đến các Tools khác khá nổi bật và cần thiết trong quá trình tối ưu hóa onpage hoặc tối ưu hóa offpage. Caption Tube (Video) http://captiontube.appspot.com/ Đây là nguồn tài…

hinh03

Cách thay đổi meta property=”og:locale” content=”en_US”

Cách thay đổi meta property=”og:locale” content=”en_US” thành tiếng việt <meta property=”og:locale” content=”vi_VN” /> Gần như các bạn dùng Yoast WordPress SEO plugin đều bị tiếng anh, có 2 cách để giải quyết nhá các bạn Cách 1: các bạn dùng Soure wordpress tiếng việt tự động là tiếng việt luôn nhá Trường hợp 2: các…